13 Ağustos 2013 Salı


Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun son toplantısında  "Çocuk Hakları" maddesi konuşuldu. İlgili madde aşağıdaki gibi oldu.

Çocuk hakları
Madde 6. (1) Her çocuk, kendi iyiliği için gereken himaye ve bakımdan yararlanma, maddi ve manevi varlığını geliştirme, kendi kültüründen yararlanma (BDP önerisi: ve kendi dilini kullanma) (MHP “kendi kültüründen yararlanma” ibaresine karşı çıkmaktadır.) görüşlerini serbestçe açıklayabilme; cinsel sömürü, şiddet, her türlü kötü muamele ve istismardan korunma, aile içinde yaşamını (hayatını) sürdürme, kendi menfaatine açıkça ters düşmedikçe ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma, anne ve babasını bilme, aile ortamından ayrılması halinde uygun bakımdan yararlanma; barınma, temel sağlık ve sosyal hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir. Devlet, bu fıkrada sayılan hakların kullanımına ilişkin her türlü tedbiri alır.
(2) Çocukla ilgili her durumda çocuğun üstün yararı gözetilir.
(3) Çocukla ilgili kararların alınmasında çocuğun katılımı sağlanır.
(4) Çocuğun tutuksuz yargılanması esastır. Tutukluluk veya hükümlülük hallerinde çocuk yetişkinlerden ayrı olarak ve yaşına uygun kurumlarda bulundurulur.
Gerekçe notu: 18 yaşını doldurmayan herkes çocuktur.

(Kaynak: http://m.t24.com.tr/haber/anayasa-komisyonunda-akp-chp-ve-bdp-etnik-kokende-mutabakat-sagladi/236696 )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder