Hakkımızda


Anayasa konusunda farklı çocuk gruplarının anayasa sürecinde görüşlerini ifade edecekleri ortamları oluşturmak ve bu görüşlerin ilgili karar vericilerle paylaşımını sağlamak amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Gündem Çocuk Derneği ortaklaşa yürütülen bir  çalışmadır. Çalışmayı Friedrich Ebert Stiftung Derneği desteklemektedir.

Çalışma, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk haklarına dair Sözleşme’nin 12. Maddesinin özellikle atıfta bulunduğu, çocuğun katılım hakkının gerçekleşmesine katkıda bulunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Çalışma kapsamında, çocukların yeni anayasa hakkındaki görüşlerini almak ve ilgili makamlara ulaştırmak amacıyla “Anayasa, Anayasam” model çalışması geliştirilmiştir.

Model kapsamında 10-15 yaşındaki çocuklara yönelik  atölye içeriği geliştirilmiştir ve çocuklara yönelik farklı materyaller tasarlanmıştır.  Atölyede çocuklarla anayasa, anayasanın önemi ve anayasa hazırlık sürecine dair bilgi paylaşımı yapılarak, çocukların kendi günlük yaşamlarında istedikleri değişimleri tartışarak “herkes için yeni bir anayasa” için çocuklar kendi önerilerini sunacaklardır. Ayrıca atölye sırasında çocuklara çalışmayı tanıtıcı, bilgilendirici ve görüşlerini yazabilecekleri  materyaller dağıtılacaktır. 

Atölyeler ve yapılacak sokak etkinlikleriyle çocuklardan alınan öneriler/görüşler derlenerek 30 Nisan tarihine kadar raporlaştırılarak TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na çocuklarla birlikte sunulacaktır. Ayrıca hazırlanan rapor alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Model kapsamında asgari 10’ar çocukla yürütülecek atölyelerin, çocuklarla çalışan sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, eğitim kurumlarının desteği ile gerçekleşmektedir. 


Çalışmayı yürütenler: 
Destekleyen Kurum:Hiç yorum yok:

Yorum Gönder